Court OF Appeal Judges

 1. YA Datuk Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer

 2. YA Datuk Kamardin bin Hashim

 3. YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil

 4. YA Dato' Suraya binti Othman

 5. YA Datuk Hanipah binti Farikullah

 6. YA Datuk Seri Kamaludin bin Md. Said

 7. YA Datuk Lau Bee Lan

 8. YA Dato' Mohamad Zabidin bin Mohd Diah

 9. YA Datuk Nor Bee binti Ariffin

 10. YA Dato' Has Zanah binti Mehat

 11. YA Dato' Lee Swee Seng

 12. YA Datuk Hajjah Azizah binti Haji Nawawi

 13. YA Datuk Vazeer Alam bin Mydin Meera

 14. YA  Datuk Ravinthran a/l N. Paramaguru

 15. YA Dato' Hadhariah binti Syed Ismail

 16. YA Dato' Abu Bakar bin Jais

 17. YA Datuk Nantha Balan a/l E.S. Moorthy

 18. YA Dato' Indera Mohd. Sofian bin Tan Sri Abd. Razak

 19. YA Datuk Supang Lian

 20. YA Dato' Lee Heng Cheong

 21. YA Datuk Wira Haji Ahmad Nasfy bin Haji Yasin

 22. YA Dato' Che Mohd. Ruzima bin Ghazali

 23. YA Dato' Gunalan a/l Muniandy

 24. YA Dato' Nordin bin Hassan

 25. YA Tuan Darryl Goon Siew Chye

 26. YA Dato' Haji Ghazali bin Haji Cha

 27. YA Dato' Ahmad Zaidi bin Ibrahim

 28. YA Dato' Sri Mariana binti Haji Yahya

 29. YA Datuk See Mee Chun

 30. YA Dato' Hashim bin Hamzah