Court OF Appeal Judges

 1. YA Datuk Yaacob bin Haji Md Sam
 2. YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil

 3. YA Dato’ Suraya binti Othman

 4. YA Datuk Hanipah binti Farikullah

 5. YA Datuk Seri Kamaludin bin Md. Said

 6. YA Datuk Nor Bee binti Ariffin

 7. YA Dato’ Has Zanah binti Mehat

 8. YA Dato' Lee Swee Seng

 9. YA Datuk Hajah Azizah binti Haji Nawawi

 10. YA Datuk Vazeer Alam bin Mydin Meera

 11. YA Datuk Ravinthran a/l N. Paramaguru

 12. YA Dato' Hadhariah binti Syed Ismail

 13. YA Dato' Abu Bakar bin Jais

 14. YA Datuk Nantha Balan a/l E.S. Moorthy

 15. YA Datuk Supang Lian

 16. YA Dato' Lee Heng Cheong

 17. YA Datuk Wira Haji Ahmad Nasfy bin Haji Yasin

 18. YA Dato' Che Mohd Ruzima bin Ghazali

 19. YA Dato' Gunalan A/L Muniandy

 20. YA Dato' Nordin bin Hassan

 21. YA Datuk Darryl Goon Siew Chye

 22. YA Dato’ Haji Ghazali bin Haji Cha

 23. YA Dato' Ahmad Zaidi bin Ibrahim

 24. YA Dato’ Sri Mariana binti Hj. Yahya

 25. YA Datuk See Mee Chun

 26. YA Dato' Hashim bin Hamzah

 27. YA Dato' Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali