CASE HIGHLIGHTS

LATEST FC/CA

  • PP v. Amin Abdullah [2024] CLJU 672 [CA]
  • Sathiaraj Kundaiah v. PP [2024] CLJU 673 [CA]
  • Hillary Matthew Mathew Nyodem v. PP [2024] CLJU 669 [CA]
  • Qi Qiaoxian & Anor v. Sunway Putra Hotel Sdn Bhd [2024] CLJU 668 [CA]
  • Kovinda Samy Thevarayan v. PP [2024] CLJU 674 [CA]
  • Chubb Insurance Malaysia Berhad (Dahulunya Dikenali Sebagai Ace Jerneh Insurance Berhad) v. Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad [2024] CLJU 675 [CA]
  • Aspen Glove Sdn Bhd v. Tialoc Malaysia Sdn Bhd [2024] CLJU 615 [CA]
  • Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi v. Mohd Fahimi Endut, Bapa Dan Waris Kepada Ahmad Safwan Hanim Mohd Fahimi & Ors And Another Appeal [2024] CLJU 608 [FC]
  • Dato' Azizan Abd Rahman & Ors v. Concrete Parade Sdn Bhd & Ors & Other Appeals [2024] CLJU 610 [FC]
  • Amlife Insurance Bhd v. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri [2024] CLJU 643 [CA]

JUDICIAL QUOTES

LEGISLATION UPDATES


BILLS, etc.


ARTICLE HIGHLIGHTS

GLOBAL NEWS

EssentialPlus: Signup